Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

Om övergripande stadsbyggnad

Här kan du läsa om några av de frågor som är viktiga för att Göteborg ska lyckas med en hållbar stadsutveckling.

Sociotopkartor

En sociotopkarta visar hur människor använder och upplever offentliga platser och grönområden i staden.

Stadsbyggnadskvaliteter

Göteborg är en stad i förändring, i en region som växer. Stadens centrala delar utgör kärnan och mötesplatsen i regionen. Samtidigt ska alla stadsdelar kompletteras och utvecklas till mångsidiga, väl fungerande miljöer för vardagslivet.

Stadslivet i centrala Göteborg

Göteborgs stad har tagit fram en studie av stadslivet i centrala Göteborg. Den visar var på våra gator, torg och parker som människor helst vill vistas, var de faktiskt rör sig mest och vad i stadens form som påverkar detta.