Stadsbyggnadskvaliteter

Göteborg är en stad i förändring, i en region som växer. Stadens centrala delar utgör kärnan och mötesplatsen i regionen. Samtidigt ska alla stadsdelar kompletteras och utvecklas till mångsidiga, väl fungerande miljöer för vardagslivet.

Stadsbyggnadskvaliteter ger vägledning och är ett arbetsverktyg i stadsplaneringen, men vänder sig även till alla intresserade som vill engagera sig i och diskutera Göteborg som mötesplats i vid mening och som en trivsam, vacker stad att bo i.

Filer och dokument