Sociotopkartor

En sociotopkarta visar hur människor använder och upplever offentliga platser och grönområden i staden.

En sociotopkarta kan jämföras med en biotopkarta som visar miljöer för flora och fauna. Sociotopkartor bygger på undersökningar med medborgare - dels systematiska platsobservationer och dels enkäter, möten och intervjuer där människor får säga vilka platser de använder och vad som är värdefullt.

Sociotopkartorna tas fram av park- och naturförvaltningen som ett verktyg i stadens planering för en bättre stadsmiljö.

Här hittar du alla sociotopkartor:

Sociotopkarta för Backa

Sociotopkarta för Bergsjön

Sociotopkarta för Biskopsgården

Sociotopkarta för Centrum och Södra Guldheden

Sociotopkarta för Frölunda

Sociotopkarta för Gunnared

Sociotopkarta för Härlanda

Sociotopkarta för Högsbo

Sociotopkarta för Kortedala

Sociotopkarta för Linnéstaden

Sociotopkarta för Lundby

Sociotopkarta för Lärjedalen och Hammarkullen

Sociotopkarta för Majorna

Sociotopkarta för Torslanda

Sociotopkarta Tuve-Säve

Sociotopkarta för Tynnered

Sociotopkarta för Örgryte

Alla filerna öppnas i ett nytt fönster.