Vatten såklart - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för sektorn vatten är att sammanfatta olika redan gjorda utredningar. Syftet är också att sätta upp mål för vattnet på längre sikt och fungera som handlingsplan för åtgärder på kortare sikt.

Våra vattenresurser är viktiga för alla och kunskapen kring detta behöver integreras bättre med andra planeringsfrågor. Fördjupningen till översiktsplanen ska kunna ge riktlinjer för hur vi tillsammans utvecklar hanteringen av vattnet i Göteborg. Fördjupningen antogs av kommunfullmäktige den 18 september 2003.