Västra Arendal och Torsviken - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med denna fördjupning av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.

Filer och dokument