Styrsö - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Styrsö är att skapa en handlingsberedskap och göra en samlad bedömning av den fysiska miljön för att bibehålla och utveckla ett levande skärgårdssamhälle.

Fördjupningen ska skapa förutsättningar för förtätning inom befintlig bebyggelse, utbyggnad inom begränsade områden och bevarande av värdefulla miljöer. Fördjupningen antogs av kommunfullmäktige den 11 december 2003.