Södra Askim - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för södra Askim är att kunna möta dagens förfrågningar om ny bebyggelse och utvecklad service samt göra avvägningar mellan olika intressen.

Samtidigt är det viktigt att behålla beredskapen för framtida planering. Större utbyggnader kan dröja, men det är ändå lämpligt att planera den framtida markanvändningen i området. Fördjupningen innebär även att genomförandefrågor blir belysta liksom de investeringar i infrastruktur som krävs för att en större utbyggnad ska vara möjlig. Fördjupningen antogs av kommunfullmäktige de 8 december 2011.

Filer och dokument