Kviberg - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Kviberg är att visa hur det gamla regementsområdet i Kviberg ska kunna utvecklas på bästa sätt.

Kviberg innehåller stora utvecklingsmöjligheter och stadsdelarna kring Kviberg kan kopplas samman på ett bättre sätt. I Kviberg finns utrymme för både idrott, rekreation, bostäder, skolor och annan service. Fördjupningen antogs av kommunfullmäktige den 24 februari 2005.