Förorenade områden - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för förorenade områden är att redovisa riktlinjer för hur vi lättare ska kunna planera bebyggelse och infrastruktur i förorenade områden.

Eftersom Göteborg ska växa till stor del genom förtätning och komplettering, kommer gamla industriområden och andra förorenade områden att bli aktuella för nya verksamheter. Med stöd av fördjupningen kan vi ta hänsyn till föroreningssituationen redan i planeringsprocessen så att marken kan användas på bästa sätt. Fördjupningen antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2006.

Filer och dokument