Fässbergsdalen - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Fässbergsdalen är att tillsammans med Mölndals kommun redovisa en gemensam syn på användningen av marken.

Fässbergsdalen är ett attraktivt och utvecklingsbart område i regionen med många arbetsplatser och bostäder. Göteborg och Mölndal har tillsammans utarbetat en vision för Fässbergsdalens utveckling. Fördjupningen redovisar etappvisa förändringar på kort och längre sikt. Innehållet utgör underlag för kommande planering i Fässbergsdalen. Fördjupningen antogs av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2012 och av kommunfullmäktige i Mölndal den 12 december 2012.