Bagaregården-Gamlestaden - fördjupning av översiktsplanen

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen för Bagaregården-Gamlestaden är att ta ett helhetsgrepp för planområdets utveckling och hitta en hållbar struktur som går att bygga vidare på under en längre tidsperiod.

Området har stor potential att utvecklas till en levande blandstad med citykaraktär, som skapar en sammanhängande stadsstruktur från Kviberg via Gamlestaden till Marieholm och Bagaregården. Fördjupningen antogs av kommunfullmäktige den 14 september 2006.