Översiktlig planering för Göteborg

Den översiktliga planeringen för Göteborg ger riktningar och lägger fram strategier för hur vi kan uppnå en hållbar utveckling av staden. Vi arbetar fram övergripande planer, studier, utredningar och inventeringar för staden i helhet i samarbete med flera andra myndigheter. Detta används som stöd och underlag för den mer detaljerade planeringen och vid bygglov.