Projekt kring digital stadsutveckling

Arbetet med att ta fram en digital tvilling till Göteborg leds av geodataavdelningen på stadsbyggnadskontoret, men vi är också involverade i en rad andra projekt som är kopplade till digital stadsutveckling.

Digital tvilling

Göteborgs Stad ska få en digital tvilling, Virtuella Göteborg. Med en digital stad blir det lättare att visualisera och simulera olika stadsutvecklingsprojekt. Arbetet leds av stadsbyggnadskontoret men involverar samtliga förvaltningar som arbetar med stadsplanering. Tanken är att tvillingen ska vara helt färdig 2021, då staden firar 400 år. Läs mer om arbetet med den digitala tvillingen

Klimatneutrala Göteborg 2030

Ett projekt som beviljats medel under 2019 är "Datadriven klimatomställning för det goda livet i Göteborg". Projektet ingår i Viable Cities - det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Projektet kommer att ta fram nya systemlösningar kring mobilitet som kan minska klimatpåverkan, och ge förutsättningar för en anpassningsbar styrning av staden. En viktig ambition är att addera klimat- och beteendedata till Virtuella Göteborg.

Läs mer om viable cities klimatneutrala Göteborg 2030

Digital Twin City

Göteborgs Stad är involverade i ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt inom området digitala tvillingar. Ett av dessa är kompetenscentret Digital Twin City som i juni 2019 blev beviljade medel från Vinnova för bildandet av ett kompetenscenter på Chalmers Tekniska Högskola för forskning och utveckling kring digitala tvillingar för städer. Ett stort antal organisationer alltifrån akademi, näringsliv och offentlig sektor ingår i centret. Det Virtuella Göteborg, den digitala tvillingen, kommer att användas som grund för arbetet. Läs mer om virtual city Chalmers

Kontakta stadsbyggnadskontoret för frågor om innovationsprojekt: foi@sbk.goteborg.se