ElectriCity - för framtidens transportsystem

Göteborgs Stad är med och utvecklar morgondagens transportsystem för en hållbar och attraktiv stad. Stadsbyggnadsförvaltningen deltar i plattformen tillsammans med andra förvaltningar, bolag, forskningsinstitut och näringsliv.

ElectriCity startades 2013 med syftet att få igång och testa el-bussar i Göteborg och är

  • ett tvärfunktionellt samarbete där framtidens hållbara stadstrafik utvecklas, demonstreras och utvärderas.
  • en plattform för forskning som ska fungera som inspirationskälla för framtidens stadsutveckling.
  • en demoarena för att testa, utvärdera och utveckla olika produkter och tjänster.

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med ElectriCity inom områden som bygglov, geodata, detaljplaner och i strategiskt arbete.

Mer information: https://www.electricitygoteborg.se/