Innovation och utveckling inom stadsbyggnad

Stadsbyggnadskontoret arbetar för en ökad hållbarhet inom stadsutveckling och har deltagit i olika forsknings- och innovationsprojekt under lång tid. Här presenterar vi en del av de projekt som pågår eller som nyligen är avslutade.

Hur ska vi ta hand om häftigare skyfall? Hur ser framtidens dagvattenhantering ut? Kan klimatanpassning skapa nya värden? Kan sociala innovationer hjälpa oss att hitta lösningar? Detta är några frågor som projektet BEGIN ska jobba med.

Göteborgs Stad är med och utvecklar morgondagens transportsystem för en hållbar och attraktiv stad. Stadsbyggnadskontoret deltar i plattformen tillsammans med andra förvaltningar, bolag, forskningsinstitut och näringsliv.

Arbetet med att ta fram en digital tvilling till Göteborg leds av geodataavdelningen på stadsbyggnadskontoret, men vi är också involverade i en rad andra projekt som är kopplade till digital stadsutveckling.

Runt om i världen brottas städer med samma utmaning: Hur utnyttjar vi digitaliseringens möjligheter på bästa sätt, för att engagera och underlätta för oss själva, medborgarna och företagen?

Stadsbyggnad påverkar inte bara den fysiska miljön, den påverkar också människors livsvillkor. Projekt SIGURD ska hjälpa aktörer inom stadsutveckling att mäta och förstå vilken betydelse olika stadsbyggnadsinvesteringar har för en hållbar samhällsutveckling.

Här kan du ta del av tidigare innovationsprojekt som stadsbyggnadskontoret varit delaktig i.