Gällande områdesbestämmelser

Kommunen kan anta områdesbestämmelser för ett område som inte har detaljplan, till exempel för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen. Ofta används bestämmelserna för att bevara kulturhistorisk värdefull bebyggelse eller för att reglera storlek och omfattning av fritidshusbebyggelse. I Göteborg finns områdesbestämmelser för till exempel naturskyddsområdet Vättlefjäll för att reglera storleken på fritidshus. Till skillnad från detaljplan ger inte områdesbestämmelser dig någon rätt att bygga (så kallad byggrätt).

Klicka på markerade områden för att få upp gällande områdesbestämmelse.

Här kan du läsa mer om vad områdesbestämmelser är 

Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice

Telefon
031 - 368 19 60