Gällande detaljplaner

En detaljplan visar hur marken får användas inom ett avgränsat område och den ger ramarna för prövning av bygglov. Detaljplanen visar gator, parker och områden för bebyggelse, till exempel om marken får bebyggas med bostäder, skola, kontor med mera, eller om marken inte får bebyggas alls. Den visar också hur bebyggelsen får utformas, till exempel hur många våningar en byggnad får ha.

Klicka på markerade områden för att få upp gällande plan.
Hittar du inte vad du söker? Du kan också behöva söka i Gällande stadsplaner.
En gällande detaljplan kan ändras genom tillägg, därför kan du även behöva titta på Gällande ändringar av detaljplaner.

Här kan du läsa mer om vad detaljplaner är 

Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice

Telefon
031 - 368 19 60