Gällande ändringar av detaljplaner

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny plan.

Klicka på markerade områden för att få upp gällande planändring.
Du kan också behöva se på Gällande detaljplaner.

Här kan du läsa mer om vad detaljplaner är 

Kontakta stadsbyggnadskontorets kundservice

Telefon
031 - 368 19 60