Gällande detaljplaner

Här kan du via vår karttjänst ta fram gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.

Vad är en detaljplan

Med en detaljplan talar kommunen om hur mark och vatten ska användas. Den visar till exempel var det ska finnas parker och gator samt var man får bygga och hur högt. Detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov.

Hitta detaljplaner

Alla planer som kommer upp i kartan har vunnit laga kraft, vilket betyder att de är gällande planer. Du kan söka på fastighetsbeteckning, adress eller på planens namn eller nummer. Ibland kan det finnas flera planer på en fastighet. Om du inte hittar planen kanske den ännu inte har vunnit laga kraft.