Planbesked

Ansök om planbesked

Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. På ansökan får du svar på om staden har för avsikt att börja ett planarbete eller inte. Här hittar du mer information om hur du ansöker och hur ansökans gång ser ut.

Det händer efter din ansökan

Här kan du översiktligt ta del av hur din ansökan hanteras av oss.