Planbesked

Ansök om planbesked

Om du planerar för en åtgärd som kräver att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. I planbeskedet får du svar på om staden har för avsikt att börja ett planarbete eller inte. Här hittar du mer information om hur du ansöker, hur din ansökan hanteras och när du kan förväntas få svar.

Det händer efter din ansökan

Här kan du översiktligt ta del av hur din ansökan hanteras av oss.