Alternativa arbetssätt under detaljplaneprocessen

Parallella processer mellan Göteborgs Stad och byggaktörer

Från hösten 2019 erbjuder Göteborgs Stad ett nytt arbetssätt med parallella processer till byggaktörer. Arbetssättet innebär att tiden mellan detaljplanens laga kraft och byggstart kan förkortas med ett år. Erbjudandet gäller för detaljplaner som granskas tidigast 2020 och bara för projekt som lever upp till vissa förutsättningar