Kommunens planarbete

Här kan du hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.

Det finns 18 naturreservat i Göteborg och det pågår arbete med att skydda fler områden som naturreservat. Naturreservat är ett sätt att bevara naturområden för djur och växtlivet och människor rekreation

Min stad är en 3D-karta som ger dig möjligheten att se Göteborg ur ett verklighetstroget perspektiv. Här kan du som göteborgare skapa egna förslag på din stad utifrån dina drömmar, behov och intressen.