Kommunens planarbete

Här kan du hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda värdefull natur. De flesta naturreservat i Göteborg har bildats av Länsstyrelsen i Västra Götaland och dessa naturreservat är statliga. Göteborgs Stad arbetar också med att skydda områden som naturreservat och dessa blir kommunala reservat.

Min stad är en 3D-karta som ger dig möjligheten att se Göteborg ur ett verklighetstroget perspektiv. Här kan du som göteborgare skapa egna förslag på din stad utifrån dina drömmar, behov och intressen.