Adresser

Vi på stadsbyggnadskontoret ansvarar för adressättning och kan hjälpa dig att få en korrekt adress.

Adressflödet i samhället

Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är grundläggande för en rad verksamheter i olika delar av samhället. Adresserna knyter samman personer, företag och verksamheter med platsen.

Exempel på verksamheter där adresserna är centrala är:

  • Räddningstjänsten och polisen
  • post och distribution
  • folkbokföringen
  • transportplanering
  • navigering och kommunal ärendehantering.

Aktuella och korrekta adresser ger stor samhällsnytta

Inom EU är tillgången till lägesanknutna gatuadresser prioriterad och i EG-direktivet INSPIRE är detta en av de data-teman som ligger högst upp på dagordningen. Heltäckande och tillförlitlig adressinformation som gäller alla bostäder, företag, verksamheter och fritidsbebyggelse sparar liv, tid och pengar. Den skyddar också egendom, skonar miljön och bidrar till näringslivets tjänsteutveckling. Att kommunerna medverkar i adressättningsarbetet är grunden för samhällets tillgång till aktuella och otvetydiga adresser.

Frågor och svar

Filer och dokument