Beställ mättjänster

Du är 1% klar med din beställning

Steg 1 av 2 Påbörjat

Din beställning

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.
För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter

Beställning

Vad vill du beställa? Välj minst en

Utstakning

Skriv vecka och år. Till exempel vecka 23 2019

Skriv vecka och år. Till exempel vecka 23 2019

Börjar på BN

Lägeskontroll

Skriv vecka och år. Till exempel vecka 23 2019

Börjar på BN

Gränsanvisning

Skriv vecka och år. Till exempel vecka 23 2019

Önskar du att vi i fält markerar samtliga gränspunkter? Välj en

Detaljer gränsanvisning

Övrig mätning

Skriv vecka och år. Till exempel vecka 23 2019

Steg 2 av 2 Ej påbörjat

Dina uppgifter