Beställ utstakning

Det är viktigt att en byggnad eller anläggning uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till skadestånd från berörda grannar och kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge. Vi utför en utstakning för att säkerställa att byggnationen hamnar rätt.

Vad innebär en utstakning?

Vid en utstakning märker vi ut läget av en byggnad eller anläggning på marken enligt bygglovet.

Det ingår två typer av utstakning

  • Grovutstakning innebär att vi märker ut hushörnen och sätter en höjdfix. Denna typ av utstakning beställer du när tomten är röjd och redo för schaktning.
  • Finutstakning innebär att vi märker ut fasadlinjernas läge. Denna typ av utstakning beställer du när grunden ska påbörjas.

Vi utför grovutstakning vid behov medan finutstakning är obligatoriskt om kravet finns i bygglovsbeslutet.

I vilka fall behöver du en utstakning?

I ditt bygglovsbeslut framgår det om utstakning krävs. Det är byggherren som är ytterst ansvarig för att byggnationen placeras på rätt plats.

Leverans

Utstakningsskiss skickas i pdf- format till den mejladress som anges i beställningen

Vad kostar en utstakning?

Vi tar alltid ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Så beställer du utstakning

  1. Fyll i formuläret

    Bocka i Utstakning och följ instruktionerna i formuläret.

    Beställ mättjänster