Beställ utstakning

Det är viktigt att en byggnad eller anläggning uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till skadestånd från berörda grannar och kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge. Vi utför en utstakning för att säkerställa att byggnationen hamnar rätt.

Vad innebär en utstakning?

Det är viktigt att en byggnad eller anläggning uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till skadestånd från berörda grannar och oönskade kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge. Det är byggherren som är ytterst ansvarig för att byggnaden placeras på rätt plats.

Vi utför en utstakning för att säkerställa att byggnationen hamnar enligt bygglovsbeslutet. Det finns två typer av utstakning, grov- och finutstakning.

  • Grovutstakning innebär att vi märker ut hushörnen direkt på marken samt sätter en referenshöjd på en lämplig plats på tomten. Denna typ av utstakning beställer du när tomten är röjd och redo för schaktning.
  • Finutstakning innebär att vi märker ut fasadlinjernas läge till exempel med stakkäppar, spik i bergen eller på profiler med hög noggrannhet. Denna typ av utstakning beställer du när grunden ska påbörjas.

När behöver jag beställa en utstakning?

Från och med den 1 januari 2021 i samband med införandet av den nya taxan hanteras grov- och finutstakning separat då dessa är två olika uppdrag som utförs vid olika tillfällen. Detta innebär att du behöver skicka in en beställning per respektive önskad utstakning. I ditt bygglovsbeslut eller startbesked framgår det om utstakning krävs.

Information om utstakning på Boverkets webbplats

Leverans

Utstakningsskiss skickas i pdf- format till sökande, kontrollansvarige och byggherre.

Vad kostar en utstakning?

Vi tar alltid ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Så beställer du utstakning

  1. Fyll i formuläret

    Bocka i Utstakning och följ instruktionerna i formuläret.

    Beställ mättjänster