Beställ lägeskontroll

Det är viktigt att en byggnad eller anläggning uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till skadestånd från berörda grannar och kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge. Vi utför en lägeskontroll för att säkerställa att byggnationen hamnar rätt.

Ny taxa för stadsbyggnadskontorets verksamhet från och med den 1 januari 2021

18 december 2020

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny taxa för stadsbyggnadskontorets verksamhet som gäller från och med den 1 januari 2021. Den nya taxan ska innebära att stadsbyggnadskontorets verksamhet ska vara helt avgiftsfinansierad. Den nya taxan gäller för nyinkomna ärenden från och med den 1 januari 2021.


Här kan du läs mer om den nya taxan

Vad innebär en lägeskontroll?

Det är viktigt att en byggnad eller anläggning uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till skadestånd från berörda grannar och oönskade kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge. Det är byggherren som är ytterst ansvarig för att byggnaden placeras på rätt plats.

Vi utför en lägeskontroll i både plan och höjd för att säkerställa att byggnadens mått och läge stämmer med bygglovsbeslutet. Det är viktigt att lägeskontrollen görs när formen till grunden är på plats och innan gjutningen påbörjas så att eventuella fel kan rättas till.

När behöver jag beställa en lägeskontroll?

I ditt bygglovsbeslut eller startbesked framgår det om lägeskontroll krävs.

Leverans

Lägeskontrollskiss skickas i pdf- format till den mejladress som anges i beställningen.

Vad kostar en lägeskontroll?

Vi tar alltid ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

 

Så beställer du lägeskontroll

  1. Fyll i formuläret

    Bocka i lägeskontroll och följ instruktionerna i formuläret.

    Beställ mättjänster