Beställ gränsanvisning

Ska du sätta en häck? Vill du veta om det gamla äppleträdet står på din eller grannens mark? Då kan du beställa en gränsanvisning.

Vad innebär en gränsanvisning?

Vid en gränsanvisning markerar vi fastighetens gränser tillfälligt. Vi sätter inte ut några varaktiga gränspunkter vid en gränsanvisning. Om du önskar varaktiga gränspunkter kontakta Lantmäteriet.

Att tänka på

  • Vi kan endast utföra en gränsanvisning om gränserna är fastställda. Kontakta därför mätenheten för att kontrollera detta.
  • En gränsanvisning som är utförd av en kommun är inte juridiskt bindande utan endast en anvisning.
  • I första hand visar vi de fysiska gränspunkterna. När det saknas fysiska gränspunkter markerar vi gränsen med till exempel sprayfärg och trästicka.
  • Vid behov kan vi även visa linjen mellan två gränspunkter.

Vad kostar en gränsanvisning?

Vi tar alltid ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgift tas ut för förarbete, restid och utförande. Ett arbete debiteras därmed med minst tre timmar.

Så beställer du gränsanvisning

  1. Fyll i formuläret

    Bocka i Gränsanvisning och följ instruktionerna i formuläret.

    Beställ mättjänster