Beställ gränsanvisning

Ska du sätta en häck? Vill du veta om det gamla äppleträdet står på din eller grannens mark? Då kan du beställa en gränsanvisning.

Vad innebär en gränsanvisning?

Ska du sätta en häck? Vill du veta om det gamla äppleträdet står på din eller grannens mark? Då kan du beställa en gränsanvisning.

Vid en gränsanvisning visar vi i första hand de befintliga markeringarna. Om de saknas markerar vi fastighetens gränser med träkäppar eller sprayfärg. Vid behov kan vi även visa linjen mellan två gränspunkter.

För att kunna göra detta måste gränsens läge först utredas och fastställas. Det är viktigt att veta att en gränsanvisning inte är rättslig bindande. För att få en rättslig bindande gränsmarkering måste en lantmäteriförrättning utföras.

Vad kostar en gränsanvisning?

Vi tar alltid ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Så beställer du gränsanvisning

  1. Fyll i formuläret

    Bocka i Gränsanvisning och följ instruktionerna i formuläret.

    Beställ mättjänster