Mätning

Vår mätenhet utför olika typer av mätning och levererar mätpunkter med koordinater i referenssystemet SWEREF 99 12 00 och RH2000. Normal handläggningstid är 10 arbetsdagar, skicka därför in din beställning av mätning i god tid innan du vill ha uppdraget utfört.

Stomnätskarta

Ett stomnät är noggrant inmätta och markerade punkter i både plan och höjd och används som referenspunkter vid till exempel geodetisk mätning, kartering och projektering med mera. Via karttjänsten kan du ta fram koordinater samt punktskisser på våra stompunkter.

Beställ utstakning

Det är viktigt att en byggnad eller anläggning uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till skadestånd från berörda grannar och kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge. Vi utför en utstakning för att säkerställa att byggnationen hamnar rätt.

Beställ lägeskontroll

Det är viktigt att en byggnad eller anläggning uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till skadestånd från berörda grannar och kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge. Vi utför en lägeskontroll för att säkerställa att byggnationen hamnar rätt.

Beställ gränsanvisning

Ska du sätta en häck? Vill du veta om det gamla äppleträdet står på din eller grannens mark? Då kan du beställa en gränsanvisning.

Beställ övrig mätning

Har du behov av annan typ av mätning som till exempel arbetspunkt, markhöjder eller extra inmätning av byggnader med mera? Hör av dig till oss på mätenheten som kan ge dig svar om det är möjligt eller inte.

Ansök om fristående sakkunnig

Vid utstakning och lägeskontroll i egen regi anlitas en fristående sakkunnig.