Mätning

Vår mätenhet utför olika typer av mätning och levererar mätpunkter med koordinater i referenssystemet SWEREF 99 12 00 och RH2000. För att undvika felbeställning rekommenderar vi att du först läser informationen innan du beställer eller ansöker.

Det är viktigt att en byggnad eller anläggning uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till skadestånd från berörda grannar och kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge. Vi utför en utstakning för att säkerställa att byggnationen hamnar rätt.

Det är viktigt att en byggnad eller anläggning uppförs på rätt plats. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till skadestånd från berörda grannar och kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge. Vi utför en lägeskontroll för att säkerställa att byggnationen hamnar rätt.

Ska du sätta en häck? Vill du veta om det gamla äppleträdet står på din eller grannens mark? Då kan du beställa en gränsanvisning.

Har du behov av annan typ av mätning som till exempel arbetspunkt, markhöjder eller extra inmätning av byggnader med mera? Hör av dig till oss på mätenheten som kan ge dig svar om det är möjligt eller inte.

Sakkunnig för utstakning och lägeskontroll ska inneha färdighet enligt HMK (Handbok i mät- och kartfrågor).