Vanliga frågor och svar om lantmäteri

Här kan du hitta några av de vanligaste frågorna och svaren därtill. Finns inte svaret på din fråga här kan du kontakta oss på lantmäteriet så hjälper vi dig gärna.

Frågor och svar

 • Vad kostar en lantmäteriförrättning?

  Kostnaden för en lantmäteriförrättning baseras på tidsåtgången och betalas normalt av berörda sakägare. Olika ärenden kräver varierande arbetsinsats beroende på innehållet i berörda fastigheter såsom förekomsten av samfälligheter, oklara fastighetsgränser, belastande rättigheter eller om fastigheten är belånad. Även behovet av mätning, sammanträde och samråd med andra myndigheter påverkar kostnaden för förrättningen. När din ansökan är granskad kan vi ofta erbjuda dig en överenskommelse om fast pris.

  Ett prisexempel på fast pris: 

  • Avstyckning av en normalstor bostadsfastighet utan fastighetsbestämning kostar i normalfallet 40 000 - 50 000 kronor

  Vår förrättningstaxa är följande:

  • Expert 1 625 kr/tim
  • Beslutande förrättningslantmätare 1 450kr/tim
  • Beredande förättningslantmätare och övriga biträdande handläggare 1 150 kr/tim
 • Kan jag dela min fastighet?

  För att nybilda en fastighet så gäller de allmänna lämplighetskraven och att det endast får ske i enlighet med gällande planer och bestämmelser. Både ny fastighet och stamfastighet måste fungera för sitt ändamål, till exempel åretruntbostad. Med det menas bland annat att väg, vatten och avlopp ska kunna lösas.

  Ändra eller dela en fastighet
 • Har min fastighet rätt till utfart

  Med ledning av protokoll och beskrivningar från lantmäteriakter som berör din fastighet hittas svaret om utfartsrätt finns eller inte. Dessa kan du komma åt hemifrån via Lantmäteriets tjänst Min fastighet. Du kan också få kopior av akter från stadsbyggnadskontorets arkiv eller via självservicedatorerna på stadsbyggnadskontoret. Förstår du inte handlingarna kan du kontakta oss med frågor. I vissa fall kan ett servitut eller en gemensamhetsanläggning vara otydliga och det kan då behövas en fastighetsbestämning för att ta reda på vad rättigheten innebär.

  Övrig lantmäteriservice - fastighetsutredning
 • Hur lång tid tar en lantmäteriförrättning?

  På sidan ansök om lantmäteriförrättning finns uppgift om hur lång väntetid det för närvarande är innan en handläggare utses. Ett normalt ärende handläggs på 2-3 månader efter att handläggare har utsetts men det kan av olika anledningar ta längre tid. I dialog med förrättningslantmätaren som handlägger ditt ärende får du ta del av tidsplanen för ärendet. Du får också veta hur du själv kan bidra till en effektiv process.

  Här kan du läsa mer om lantmäteriprocessen.

  Lantmäteriprocessen
 • Var går min fastighetsgräns?

  Din fastighetsgräns går mellan de gränsmarkeringar som blivit markerade på marken när din fastighet bildades. För att söka efter dessa markeringar tar du hjälp av karta och teknisk beskrivning från den lantmäteriakt där fastigheten bildades. Ett långt måttband kan vara god hjälp. Har du svårt att hitta gränserna? Kontakta lantmäteriavdelning så kan vi hjälpa dig.  

  Fastighetsgränser