Anmäl ändrade andelstal

Har styrelsen i din samfällighetsförening fått behörighet att besluta om ändrade andelstal för delägarfastigheter i samfälligheten ska denna ändring registreras av lantmäterimyndigheten.

Styrelsens beslut gäller först då lantmäterimyndigheten registrerat de nya andelstalen i fastighetsregistret. 

Vanligaste anledningen till att andelstal behöver ändras är att fastighetens användning ändras, till exempel när en obebyggd fastighet blir bebyggd.

Gemensamhetsanläggning

Så här gör du

  1. Fyll i blanketten

      Anmäl ändrade andelstal

  2. Skicka eller lämna dina handlingar till:

    Lantmäterimyndigheten i Göteborgs Stad, Köpmansgatan 20, Box 2554, 403 17 Göteborg. När det är stängt finns ett postfack i huvudentréns dörr.