Äganderättsutredning

Vi hjälper dig att reda ut dina oklara äganderättsförhållanden.

En äganderättsutredning innebär att vi försöker klara upp äganderättsförhållanden för en fastighet, vilket i sin tur kan leda till lagfart för berörda markägare.

Fastigheter som delats på egen hand genom så kallad sämjedelning före den 1 juli 1962 samt vissa överlåtelser gjorda före år 1972 kan genom legalisering ges rättslig verkan. Sedan 1972 är privat jorddelning inte tillåten.

För att ansöka om äganderättsutredning måste du ansöka om lantmäteriförrättning.