Oklarheter kring din fastighet

Har du oklarheter kring din fastighet? En bra start kan vara att besöka stadsbyggnadskontorets arkiv för att ta fram handlingar som berör just din fastighet. Här får du också reda på hur du gör för att reda ut oklarheter.

Fastighetsgränser

All mark är indelad i fastigheter. Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, järndubbar eller liknande men även en stenmur eller råsten kan utgöra en gräns.

Fastighetsbestämning

Om gränsen för din fastighet är oklar eller innebörden av en rättighet är otydlig kan vi hjälpa dig att klargöra detta genom fastighetsbestämning.

Äganderättsutredning

Vi hjälper dig att reda ut dina oklara äganderättsförhållanden.