Fastighetsregistret

I fastighetsregistret hittar du information om landets alla fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar med mera. Uppgifterna i fastighetsregistret är uppdelade i tre delar.

Gör utdrag från fastighetsregistret


Det är stadsbyggnadskontorets arkiv som tillhandahåller alla akter och handlingar. I stadsbyggnadskontorets kundservice kan du själv ta fram information om fastigheter via våra självservicedatorer eller ta hjälp av personalen i kundservice för att plocka fram akter och handlingar. I den digitala tjänsten Lantmäteriet - min fastighet  hittar du också information och akter på din fastighet.

Om du har frågor om fastighetsregistrets allmänna del inom Göteborgs Stad, kontakta oss på lantmäteriavdelningen, kontaktuppgifter finns längst ner. Har du frågor om inskrivningsdelen, kontaktar du fastighetsinskrivningen som är en del av statliga Lantmäteriet. Har du frågor om taxeringsdelen, kontaktar du Skatteverket.

Allmänna delen

Utgör det officiella registret över Sveriges indelning i fastigheter och samfälligheter. Vi uppdaterar det mesta av den allmänna delen för fastigheter inom Göteborg:

  • uppgifter om fastigheter och samfälligheter
  • koordinater, planer och bestämmelser
  • kvarter, gemensamhetsanläggningar samt registerkartan.

Inskrivningsdelen

  • lagfarts- och tomträttsuppgifter, till exempel köpeskilling, köpedatum och ägare
  • inteckningar, rättighetsinskrivningar
  • anteckningar och uppgifter om äldre förhållanden

Taxeringsuppgiftsdelen (hanteras av Skatteverket)

  •  taxerings- och värderingsenhetsuppgifter för mark och byggnader