Ansök om lantmäteriförrättning

Vill du få en lantmäteriförrättning genomförd? Du kan antingen ansöka digitalt eller fylla i ansökningsblanketten som finns längre ner på denna sida.

Information och regler

Ansök om lantmäteriförrättning när du ska:

Har du köpt, fått eller bytt till dig del av fastighet måste du ansöka om en lantmäteriförrättning inom sex månader från dagen då överlåtelsehandlingen undertecknats, annars blir överlåtelsen ogiltig. Bifoga köpehandlingen med ansökan.

När styrelsen ska anmäla ändrade andelstal i en gemensamhetsanläggning behövs blanketten anmäl ändrade andelstal

När andelstal i en gemensamhetsanläggning ska ändras genom en överenskommelse behövs blanketten överenskommelse om ändrade andelstal.

När handläggs mitt ärende?

Alla typer av ärenden fördelas efter ankomstdatum.

Om du har ett normalärende
Räkna med en väntetid på cirka två månader till dess att du blir tilldelad en handläggare.

Om du har ett komplicerat ärende
Räkna med en väntetid som är längre än två månader till dess att du blir tilldelad en handläggare.

Ansök digitalt eller med blankett

Nu kan du skicka in din ansökan om lantmäteriförrättning digitalt. Det enda som behövs är att du och dina medsökande har en E-legitimation (t.ex. mobilt BankID). I dagsläget finns möjlighet att digitalt ansöka om Fastighetsreglering, Avstyckning, Klyvning och Sammanläggning. Vill du hellre ansöka via pappersblankett så finns en checklista under rubriken "så här gör du".

Ansök digitalt om lantmäteri­förrättning

När du startar din digitala ansökan kommer du till en sida utanför goteborg.se. Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett.

Så fungerar e-tjänsten

Nu blir det enklare att fylla i de uppgifter som Lantmäterimyndigheten behöver för att behandla din ansökan. Du kan på olika sätt förklara och illustrera din önskade förändring med hjälp av ett kartverktyg som erbjuder mät- och ritmöjligheter. I tjänsten finns även förklaringar till de flesta begrepp som förekommer under en förrättning.

Du kan antingen göra en ny ansökan eller fortsätta med en tidigare påbörjad ansökan som ännu inte skickats in. När du är färdig kan du signera och skicka in din ansökan direkt till Lantmäterimyndigheten. Det går även bra att komplettera en ansökan digitalt och det gäller oavsett om ansökan har skickats in digitalt eller via post från början. Länken som du använder för att gör detta finns här ovan under rubriken ”Ansök digitalt eller med blankett”.

Att tänka på innan du ansöker digitalt

  • Under rubriken "så här gör du" läs punkt 1, 4 och 5 när du ska söka digitalt.
  • Alla sökande behöver ha e‑legitimation (t.ex. mobilt BankID m.m.)
  • Du behöver ha alla handlingar som ska bifogas i digitalt format. Exempel på handlingar som kan behövas är förvärvshandlingar (t.ex. köpeavtal), bygglov/förhandsbesked, överenskommelser/avtal, behörighetshandlingar, strandskyddsdispenser eller förvärvstillstånd.
  • Handlingar kan laddas upp i formaten JPG, GIF, PNG och PDF

Så här gör du

  1. Läs mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

  2. Läs igenom vad som gäller för det din ansökan avser. I din ansökan talar du om vad du vill få utfört och vilka fastigheter som berörs. Bifoga en skiss med förändringen så att missförstånd kan undvikas.

  3. Fyll i blanketten och skriv ut. Ansökan om lantmäteriförrättning

  4. Vill du i samband med ansökan även teckna en överenskommelse om fastighetsreglering, marköverföring eller servitutsåtgärd, ska du istället använda blanketten Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering

  5. Din ansökan ska vara underskriven av dig som fastighetsägare eller ditt ombud med fullmakt. Om fastigheten ägs av flera personer eller dödsbo, så krävs normalt att alla delägare eller deras ombud undertecknar ansökan.
  6. Bifoga original eller bestyrkt kopia av handlingar som bifogas. Exempel på handlingar som kan behövas är förvärvshandlingar (t.ex. köpeavtal), bygglov/förhandsbesked, överenskommelser/avtal, behörighetshandlingar, strandskyddsdispenser eller förvärvstillstånd.