Tredimensionell fastighetsbildning

En tredimensionell fastighet är en fastighet som avgränsas både i höjd- och i sidled. Det innebär att våningsplan och anläggningar inom samma byggnad kan ha olika ägare.

Tredimensionell fastighetsbildning

  • kan medföra en effektivare användning av fastigheter i storstäderna eftersom till exempel spårområden kan byggas över med bostäder och befintliga hus kan byggas på med ytterligare ett våningsplan
  • kan också innebära en effektivare användning av allmänt ägd mark genom att exempelvis ha ett parkeringsgarage under markytan
  • ett våningsplan med kommersiell verksamhet kan bilda en egen fastighet och därmed urholka en befintlig fastighet för bostadsändamål.

För att bilda en tredimensionell fastighet måste du ansöka om lantmäteriförrättning.

Vi har tagit fram en översikt på vad vi behöver för underlag för att bilda en tredimensionell fastighet, du hittar dokumentet här under.

Läs mer om ägarlägenheter

Filer och dokument