Överföring av mark mellan fastigheter

Har du funderingar kring fastighetsreglering? Vi kan ge dig råd och hjälper dig att komma igång.

Vad innebär fastighetsreglering?

Genom fastighetsreglering överförs mark från en eller flera fastigheter till en eller flera andra fastigheter. Överföreningen kan avse både ett mindre markområde som en hel fastighet.  

Den avstående fastighetens ägare ska kompenseras genom att få mark, andel i samfällighet och/eller ersättning i form av pengar.

För att överföra mark mellan fastigheter måste du ansöka om lantmäteriförrättning.