Ägarlägenheter

En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet - det vill säga en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt - som inte är avsedd att rymma annat än en enda bostadslägenhet.

Vad krävs för att bilda en ägarlägenhet?

  • den ska vara avsedd att rymma en enda bostadslägenhet
  • den ska tillförsäkras de rättigheter som behövs för att den ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt
  • det ska vara klarlagt att det utrymme som ägarlägenhetsfastigheten ska omfatta inte under de senaste åtta åren har använts som bostadslägenhet
  • den ska ingå i en sammanhållen enhet om minst tre sådana fastigheter

För att bilda ägarlägenheter måste du ansöka om lantmäteriförrättning.

Läs mer om tredimensionell fastighetsbildning