Ändra eller dela en fastighet

Nya fastigheter kan skapas på olika sätt, men för samtliga gäller de allmänna lämplighetskraven och att det endast får ske i enlighet med gällande planer och bestämmelser. Både ny fastighet och stamfastighet måste fungera för sitt ändamål till exempel åretruntbostad. Med det menas bland annat att väg, vatten och avlopp ska kunna lösas.

Bilda en ny fastighet

Funderar du på att dela din fastighet? Oavsett bakomliggande tanke bör du fundera på vilka förutsättningarna är och vad förändringen kommer att innebära i form av inverkan på omgivningen, som till exempel utsikt, insyn, ljusinsläpp eller närhet till granne.

Överföring av mark mellan fastigheter

Har du funderingar kring fastighetsreglering? Vi kan ge dig råd och hjälper dig att komma igång.

Tredimensionell fastighetsbildning

En tredimensionell fastighet är en fastighet som avgränsas både i höjd- och i sidled. Det innebär att våningsplan och anläggningar inom samma byggnad kan ha olika ägare.

Ägarlägenheter

En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet - det vill säga en fastighet som i sin helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt - som inte är avsedd att rymma annat än en enda bostadslägenhet.