Lantmäteri, fastighetsfrågor

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet är inte det samma som en byggnad. I Göteborgs Stad finns det cirka 72 000 fastigheter. Lantmäterimyndighetens uppgift är att ansvara för en effektiv och rättssäker fastighetsindelning.

I fastighetsregistret hittar du information om landets alla fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar med mera. Uppgifterna i fastighetsregistret är uppdelade i tre delar.

Vill du få en lantmäteriförrättning genomförd? Du kan antingen ansöka digitalt eller fylla i ansökningsblanketten som finns längre ner på denna sida.

Vill du göra några förändringar av din fastighet? Till exempel dela eller utöka din fastighet, ordna gemensam förvaltning av exempelvis en väg, lekplats eller brygga eller fastställa var gränsen för din fastighet egentligen går?

Lantmäterimyndigheten kan hjälpa dig att upprätta ägarförteckningar och att hålla i vissa sammanträden. Nedan ser du uppdrag som du kan få hjälp med. Vi debiterar samtliga uppdrag efter tidsåtgång.

Här kan du beställa hjälp från Lantmäterimyndigheten att upprätta ägarförteckningar och att hålla i sammanträden.

Här kan du hitta några av de vanligaste frågorna och svaren därtill. Finns inte svaret på din fråga här kan du kontakta oss på lantmäteriet så hjälper vi dig gärna.