Lantmäteri, fastighetsfrågor

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet är inte det samma som en byggnad. I Göteborgs Stad finns det cirka 72 000 fastigheter. Lantmäterimyndighetens uppgift är att ansvara för en effektiv och rättssäker fastighetsindelning.

Fastighetsregistret

I fastighetsregistret hittar du information om landets alla fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar med mera. Uppgifterna i fastighetsregistret är uppdelade i tre delar.

Ansök om lantmäteriförrättning

Vill du få en lantmäteriförrättning genomförd? Du kan antingen ansöka digitalt eller fylla i och skicka in en ansökningsblankett.

Lantmäteriprocessen

Undrar du hur en lantmäteriförrättning går till? Här får du en inblick i alla steg som ingår i lantmäteriprocessen.

Övrig lantmäteriservice

Lantmäterimyndigheten kan hjälpa dig att upprätta ägarförteckningar och att hålla i vissa sammanträden. Nedan ser du uppdrag som du kan få hjälp med.

Beställ övrig lantmäteriservice

Här kan du beställa hjälp från Lantmäterimyndigheten att upprätta ägarförteckningar och att hålla i sammanträden.

Vanliga frågor och svar om lantmäteri

Här kan du hitta några av de vanligaste frågorna och svaren därtill. Finns inte svaret på din fråga här kan du kontakta oss på lantmäteriet så hjälper vi dig gärna.