Skapa egna kartutskrifter

Här kan du snabbt skapa egna kartutskrifter. Kartan kan vara till hjälp vid enklare åtgärder så som fasadändring, solceller på tak eller skyltar på fasad.

I kartverktyget kan du söka på fastighetsbeteckning eller adress. Sökresultatet markeras med yta respektive punkt. Genom att trycka på skrivar-symbolen skapar du en PDF som kan skrivas ut.