Beställ nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt. E-tjänsten ersätter blankett, e-post, fax och beställning via telefon.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en handling som tas fram i samband med ny- eller ombyggnationer. Nybyggnadskartan är underlag för situationsplan som behövs för en fullständig bygglovsansökan. I vissa fall kan vi behöva göra inmätningar av objekt, så som byggnader och markhöjder, i fält för att uppdatera vårt material (ingen extra kostnad tillkommer för detta). 

Enkel nybyggnadskarta

Du som vill göra en tillbyggnad eller bygga garage, carport, Attefallsåtgärd eller annan mindre byggnad ska beställa en enkel nybyggnadskarta. Produkten kan även användas vid ansökan om förhandsbesked.

Normal nybyggnadskarta

Du som vill bygga ett nytt hus, anläggning eller en större tillbyggnad ska beställa en normal nybyggnadskarta. Du som behöver tillfälligt lov för nybyggnad och större tillbyggnad behöver också en normal nybyggnadskarta. Till skillnad mot en enkel nybyggnadskarta innehåller en normal nybyggnadskarta planinformation samt anslutning för vatten och avlopp.

Är du osäker på vilken typ av nybyggnadskarta du behöver kontakta gärna Stadsbyggnadskontorets kundservice.

Leverans

Alla nybyggnadskartor kan levereras i tre olika format: pappersformat, PDF-format och DWG-format.

  • Pappersformat innebär att vi skickar en utskriven papperskarta per post.
  • PDF-format innebär att vi skickar en karta per mejl.
  • DWG-format innebär att vi skickar en digital karta per mejl. DWG-format kräver att du har ett program i din dator som kan hantera DWG-filer, till exempel AutoCad. PDF-format ingår alltid vid beställning av DWG-format.

Den vanligaste storleken på kartan är A3 i skala 1:400 men variationer kan förekomma.

Uppskattad leveranstid är 1 vecka för enkel nybyggnadskarta respektive 4-5 veckor för en normal nybyggnadskarta. Observera att leveranstiden kan påverkas av arbetsbelastning samt ärendets komplexitet

Avgift för nybyggnadskarta

Vi tar alltid ut en avgifter och taxa enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften varierar beroende på vilken typ av nybyggnadskarta det gäller.

Så beställer du nybyggnadskarta

Tänk på att:

  • beställa kartan i god tid, cirka en månad innan bygglovsansökan
  • fastighetsbeteckning måste anges (till exempel Nordstaden 15:20)
  • om du vill beställa karta för del av fastighet, bifoga skiss över berört område
  • nybyggnadskartegruppen inte kan svara på frågor kring ditt bygglov, fastighetsgränser eller andra fastighetsrättsliga förhållanden.

Enkel nybyggnadskarta

Beställ enkel nybyggnadskarta

Normal nybyggnadskarta

Beställ normal nybyggnadskarta