Beställ nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är obligatoriskt kartunderlag till situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnad av en- eller flerbostadshus, fritidshus, kontor, industri och dylikt. Observera att e-tjänsten här ersätter blankett, e-post, fax och beställning via telefon.

Information

Kontakta Nybyggnadskartegruppen om du har frågor om denna tjänst.

Enkel nybyggnadskarta

Du som vill göra en tillbyggnad eller bygga garage, carport, mast eller annan mindre byggnad ska beställa en enkel nybyggnadskarta. Under avgifter och taxa hittar du priser för enkel nybyggnadskarta i både pappersformat samt digital form. Vid större områden debiteras efter areal, med hektarpris som grund. En digital nybyggnadskarta levereras i DWG-format vilket kräver att du har ett program i din dator som kan hantera DWG-filer till exempel AutoCad. PDF-format ingår alltid vid beställning av DWG-format.

Normal nybyggnadskarta

Du som vill bygga ett nytt hus, anläggning eller en större tillbyggnad ska beställa en normal nybyggnadskarta. Du som behöver tillfälligt lov för nybyggnad och större tillbyggnad behöver också en normal nybyggnadskarta.

Under avgifter och taxa hittar du priser för enbostadshus och flerbostadshus. Om det gäller en industribyggnad eller annan större anläggning tillämpas prissättning enligt nybyggnadskartans areal och komplexitet.

Är du osäker på vilken typ av nybyggnadskarta du behöver mejla oss gärna på byggfragor@sbk.goteborg.se eller Stadsbyggnadskontorets kundservice .

Betalningsvillkor

Tänk på att när du godkänner denna beställning av nybyggnadskarta kommer du att faktureras i enlighet med din beställning. Betalningsvillkor 30 dagar.

PuL, personuppgiftslagen

Personuppgifterna i beställningsformuläret kommer att registreras i stadsbyggnadskontorets diarie- och ärendehanteringsprogram. Behandling av personuppgifter inom kommunal förvaltning omfattas av bestämmelserna i PuL.