Grundkarta

Grundkartan är en produkt bestående av baskartan med fastighetsinformation. Kartan innehåller information om mark, fastigheter, byggnader, anläggningar med mera.


Innehåll

Grundkartan innehåller fastighetsinformation från fastighetskartan samt information från baskartan som till exempel byggnader höjdkurvor och vägkanter.

Användningsområden

På grundkartan kan du se var fastigheten ligger i relation till byggnader och andra fysiska objekt. Grundkartan är juridiskt gällande.

Omfattning

Grundkartan täcker hela Göteborg medan baskartan omfattar 80% av kommunens yta.

Aktualitet

Fastighetskartan uppdateras kontinuerligt, baskartan uppdateras med två årsintervall.

Kartskala

Rekommenderad kartskala är 1:400 - 1:2000.

Format

Digitalt som dwg, dxf, tab, mif eller pdf. 

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter