Göteborgskarta

Göteborgskartan är en översiktlig karta som innehåller den viktigaste informationen för att orientera sig, till exempel offentliga byggnader vägar med gatunamn.


Användningsområden 

Du kan använda kartan för turistinformation, planering, i trycksaker eller på webben. Specialprodukter framställs enligt byggnadsnämndens taxa

Göteborgs Turistbyrå  kan du beställa en gratis turistkarta över centrala Göteborg.

Omfattning

Göteborgskartan omfattar hela kommunen. 

Aktualitet

Göteborgskartan uppdateras kontinuerligt.

Kartskala

Rekommenderad kartskala är 1:20 000.

Format

Digitalt som jpg eller tiff. Vid andra önskemål e-posta geodataavdelningen. Göteborgskartan säljs även som väggkarta i skala 1:20 000, format 171x178 cm.

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter