Geoteknisk information

För att få kunskap om stadens markförhållanden samlar stadsbyggnadskontoret geologiska och geotekniska data i form av borrhålsinformation och utredningsmaterial. Informationen kommer från alla delar av planprocessen och innehåller allt från översiktliga studier till mer detaljerade utredningar, bland annat grundläggningsförutsättningar. Vi erbjuder också grundvatten- och sättningsdata från stadens mätningsprogram.

Användningsområden

Du kan använda geoteknisk information vid bedömning av stadens markförhållanden, exempelvis vid byggnation.

Omfattning

Data varierar stort beroende på innehållet i databaserna. Borrhålen levereras i koordinatsystem Sweref991200 samt höjdsystem RH2000.

Aktualitet

Databasen fylls kontinuerligt på med nya borrhålsdata/geotekniska utredningar.

Format

Digitala borrhål levereras endast i Novapoint GeoSuite - format. Befintliga utredningar levereras i pdf-format.

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter